Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*


 Програми...
 *Водеща
   програма


 *Обичам
   българското
   училище


 *Други
   програми


 *Образователни
   програми
Проект „Обичам българското училище“


Фондация „Стела Богомилова” стартира своята дейност през месец септември, 2009г., разработвайки в полза на българската образователна система свой собствен проект - “Приятелска стая”, с водеща програма “Превенция на дислексията като функция на РВВ (Различно Възприятие и Възпроизводство)”.

Главните цели на експертите са наблюдение, обследване и установяване на дислексия; осъществаване на коригиращи програми с учениците с дислексични прояви; квалифициране на училищни директори, професионални учители и родители с цел постигане на успешно и пълно както образователно, така и житейско развитие на огромната група от модерни и талантливи деца с дислексични прояви.

За решаването на този проблем Българското министврство на образованието създава Ресурсен център - като част от държавната образователна структура. За съжаление ресурсите, капацитетът и методите, които се използват не са достатъчни за по-горе изложения проблем.

Министерството на образованието осъществява и Национална програма за квалификация и кариерно развитие, но дори и тази програма не е достатъчно финансирана, за да изпълни национално мащабно диагностициране, да осъществи коригиращи програми и квалификация на образователната общност.

За да се превърне в национална система, фондацията, разполагаща с одобрена и работеща методика и практика, има нужда от силна финансова подкрепа.

Водещите институции, които подкрепят и симпатизират на фондацята са:

 • Конституционен съд на република България
 • Парламентарна комисия по образованието
 • Столична Обшина и Регионален инспекторат по образованието
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Агенция за социално подпомагане
 • Международна организация по психолингвистика ISAPL
 • Национална асоциация по дислексия - Англия
 • Национална мрежа за децата
 • Асоциация „Родители”

  Всички те напълно признават изключителната полза и необходимост от прилагането на Програмата, но непостоянното финансиране от делегираните бюджети на училищата е крайно недостатъчно.

  I. Цели и задачи

  1. История

  Данни сочат, че 25% от децата в други държави са с дислексия. В България процентът на тези деца достига до 45%, от които 25% с типична дислексия и останалата част, 20% с атипична дислексия. Това поставя под риск националния общоприет образователен план. Поради тази причина целта ни е да достигнем до дългосрочно и постоянно финансиране.

  На пръв поглед проблемът дислексия е семейно - индивидуален. В случай на всяко трето българско дете, засегнато с типична или атипична дислексия социалният ефект нараства. За да се превентира или да се коригира това състояние е нужно да се осъществи национално мащабно обследване, с цел определяне реалния процент на децата с дислексия. Фокус групата, с изключение на деца със СОП (специални образователни потребности - медицински доказано, физиологични, психологични и психични проблеми), са деца, които с лекота покриват образователните стандарти в училище.

  Целевата група, която искаме да обхванем са ученици на възраст от 6 до 13 години. Преди постъпването им в образователната система тези деца са талантливи, с високо ниво на интелегентност, висока социална и образователна компетентност, както и психологически потенциал над средното за възрастта. Но развитието им в образователен план се срива в зародиш. Заради липсата на единен работещ образователен метод, който не се влияе от динамиката на живота, при тези иначе талантливи деца неусетно се проявяват затруднения и проблеми както в личен, така и в социален план: проблем с четенето, писането и разбирането (дислексия); затруднения при следването на инструкции, логическото мислене и творческия избор; объркване и социалната изолация; хиперактивност и агресия.

  2. План за действие

  Етапите на бъдещата дейност на програмата са:

 • Етап 1. За да се предотврати тенденцията за национален и мащабен социално - образователен разпад, трябва да се проведе общонационално обследване на общо 350 000 български деца. Като начало фондацията има за цел да обследва 50 000 ученика от София на възраст от 6 до 13 години.
 • Етап 2. Осигуряване на коригираща програма на децата, диагностицирани с дислексия.
 • Етап 3. Квалификация на необходимия брой учители, които да извършват експертна дейснот по осъществяването на етап 1 и етап 2.
 • Етап 4. Квалификация на родителите на засегнатите деца по проблема „дислексия”.
 • Етап 5. Информационна кампания за изграждане и постигане на ниво на компетентност за разпознаване на проблема – плакати, наръчници, дискусии, срещи, кръгли маси и др.

  Забележка: Медицинското определение за разглежданата дисфункция (дислексията е болест) не е приложимо.

  II. Средства (финансови и методически инструменти)

  1. Методична система

  Системата НОТА (Нови Образователни Техники и Алтернативи) работи с водещ метод ПЛОМТ (Психолингвистични образователни методи и техники). Методът ПЛОМТ е специално разработен за програмата "Превенция на дислексията". Тя е създадена от експерти, ръководени от г-жа Стела Богомилова, психолингвист с изключителни постижения в работата си с деца с дислексия и различно възприятие и възпроизводство, с водеща позиция сред експертите по дислексия. Тя е автор на метода ПЛОМТ, член на Международната организация по психолингвистика ISAPL и председател на фондация "Стела Богомилова". Всеки експерт, който работи по метода ПЛОМТ задължително притежава сбор от професионални компетентности: лингвистични, психологически (психолингвистични), педагогически, философски, социокултурна. Експертите, които прилагат тази система са квалифицирани филолози, учители, психолингвисти, психолози, социолози, специалисти по дислексия и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски ". Методът ПЛОМТ е изцяло съобразен с нормите и стандартите на българското образование, ориентиран освен към хора с дисфункции и към нормолексици, т.е. може да се приложи като универсален национален образователен модел във всички български училища.

  2. Финансови параметри

  Начин на финансиране – инвестиции, фондове – набирателни или бюджетни.
 • © Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
  Фондация
  Стела Богомилова