Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*


 Програми...
 *Водеща
   програма


 *Обичам
   българското
   училище


 *Други
   програми


 *Образователни
   програми Водеща
 програма...

 *Метод ПЛОМТ
 *Превенция на дислексията
 *Обща информация
 *Любопитно
 *За родители
 *За децата с дислексия
 *Творчески клуб за деца
 *Квалификация
 *Обяви

Проект "Приятелска стая"
с водеща програма "Превенция на Различното Възприятие и Възпроизводство (РВВ) - дислексия и др."
по метода ПЛОМТ (психолингвистични и образователни методи и техники) за деца от детските градини, ученици, студенти и възрастни, засегнати от дислексия и с различно възприятие и възпроизводство


Програмата “Превенция на Различното Възприятие и Възпроизводство (РВВ)- дислексия и др.” важи както за масово обследване по училища, така и за индивидуално (в офиса) диагностициране с цел актуално социологическо проучване в регионален и национален план.

Действието на Програмата е лично подкрепено от г-н Огнян Стоичков, г-жа Галина Банковска, г-жа Йорданка Фандъкова, г-жа Ваня Кастрева, г-жа Пачеджиева, г-жа Янка Такева, проф. доц. Ирина Колева, проф. д-р Емилия Василева, доц. Пенка Илиева-Балтова, доц. Владислав Господинов и др. известни обществени лидери.

Към момента в Програмата са включени:
1 СОУ, 5 ОУ, 6 ОУ, 7 СОУ, 8 СОУ, 10 СОУ, 12 СОУ, 13 СОУ, 14 СОУ, 15 СОУ, 16 СОУ, 18 СОУ, 19 ОУ, 20 ОУ, 21 СОУ, 25 ОУ, 27 СОУ, 30 СОУ, 32 СОУ, 34 СОУ, 35 СОУ, 36 СОУ, 38 СОУ, 39 СОУ, 40 СОУ, 41 ОУ, 42 ОУ, 46 ОУ, 50 ОУ, 51 СОУ, 52 ОУ, 54 СОУ, 55 СОУ, 56 СОУ, 57 СОУ, 64 СОУ, 66 СОУ, 67 ОУ, 68 СОУ, 73 СОУ, 76 ОУ, 78 СОУ, 79 СОУ, 81 СОУ, 83 ОУ, 84 ОУ, 88 СОУ, 90 СОУ, 91 СОУ, 95 СОУ, 101 СОУ, 104 ОУ, 105 СОУ, 108 СОУ, 109 СОУ, 112 ОУ, 118 СОУ, 119 СОУ, 120 СОУ, 121 СОУ, 122 СОУ, 125 СОУ, 126 СОУ, 127 СОУ, 128 СОУ, 129 ОУ, 132 СОУ, 133 СОУ, 134 СОУ, 136 СОУ, 137 СОУ, 138 СОУ, 142 СОУ, 143 СОУ, 144 СОУ, 145 СОУ, 148 СОУ, 151 НСОУ, 163 ОУ, Меридиан 22, ЧУ Веда, ЧУ Авицена, Немско училище към посолството в София, 1 ОУ – Костинброд, 1 СОУ – Ихтиман; Както и десетки деца с осъществени индивидуални заявки към програмата извън София – деца от Варна, Пловдив, Велико Търново, Казанлък, Смолян, Плевен, Перник, Кюстендил, Мездра и др.

В хода на работата ни бяха организирани и квалификационни програми за преподаватели и родители. Работният процес е изпълнен с хармония и адекватно постигане на целите, на лице е удовлетвореност от страна на родители и преподаватели.

Kоригиращите програми при 35 % от децата, включени в краткосрочен план на коригиране (1-3 месеца), показват напредък в училищния резултат по държавния образователен стандарт минимум една единица повишаване на успеха.

NB! Програмата гарантира успех при задължително водещо изискване -всеки специалист да има комплексна специална подготовка и компетентности (сертифицирани):
 • психолингвистика
 • специалист по дислексия
 • лингвистика
 • педагогика с дългогодишна практика (в държавния образователен стандарт)
 • психология


  Обяви
  Същност на метода ПЛОМТ
  Програма "Превенция на дислексията"
  Обща информация за дислексията
  Любопитно от света на дислексията
  За родители на деца, участващи в масово обследване в училище
  За децата с дислексия
  Творчески клуб за деца с дислексия (различно възприятие и възпроизводство)
  Квалификации за Директори, ресурсни учители, учители и РИО

 • © Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
  Фондация
  Стела Богомилова