Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*


 За нас...  *Мисия
 *История
 *Лица


Мисия

Цели на фондацията:
 • осъществяване на социалния стълб на Лисабонската стратегия на Европейския съюз;
 • модернизация на европейския социален модел, чрез инвестиране в човешките ресурси и противодействие на социалната изолация;
 • повишаване на качеството на системите на образованието и обучението.

  Фондацията осъществява общественополезна дейност:
 • развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието и културата.
 • подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.

  Фондацията осъществява и стопанска дейност:
 • предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Фондацията;
 • изработване и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целите на фондацията;
 • подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целите на Фондацията;
 • организация на обучения, семинари и др. форми, подпомагащи целите на Фондацията; • © Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
  Фондация
  Стела Богомилова