Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*


 Програми...
 *Водеща
   програма


 *Обичам
   българското
   училище


 *Други
   програми


 *Образователни
   програми
Образователни програми:

1. Формиране и развитие на модерни образователни умения (техники за учене и покриване на образователна норма по водещи предмети - 1-12 клас
2. Работа на учителя в екип (фирмена култура, лидерски практики, координация и организация на екипния план, личностно професионална мотивация)
3. Иновативно решаване на професионални конфликти (индивидуална и групова практика)
4. Квалификационни и преквалификационни програми за учители
5. Иновативно решаване на традиционен конфликт "Семейство- учител- ученик-клас-училищно ръководство"
6. Училището "Дом", естествена среда
7. Моето училище - водещ образователен модел
8. Реализация на личностен интелектуален, психологически и социален потенциал
9. Програми за дисфункция (1-12 кл.)
10. Техники за овладяване, поддържане и развитие на колективно културно съзнание и поведение
11. Съхраняване, развитие и прагматика на различността и "другостта" (лидерски профил)
12. Аз и медията
13. Мотивация за образователен и личностен избор (училище, семейна среда, къде да кандидатствам - елитни училища, Вуз-ове)
14. Работа в екип (за ученици и учители) - семинари, дискусии, атрактивни модерни практики за успех в училище; развиване на професионализъм, нови методики и методологии, адекватни на жизнената реалност
15. Психолингвистичен кабинет за индвидуални проблеми съпътстващи степента на образованието (родителски консултации; консулатции с ученика по индивидуални проблеми)
16. Изработване на жизнена концепция в краткосрочен и дългосрочен план (стратегии за оцеляване и налагане на личността)
17. Формиране на трайна памет чрез техники на учене (модерна тестова култура, изработване и решаване на тест-технологичен подстъп (критерии за оценка и самооценка)
18. Надграждащи и съпътсващи образованието програми - занимални 1-4 кл; кандидатгимназиални програми; кандидатстудентски програми; матури
19. Програми за изоставащи и изпреварващи образователната норма ученици
20. Извънкласни форми ("Сръчко", "Забавна математика", "Шах", "JAVA", и др.)
Забележка: Програмите подлежат на допълнително уточнение. Подробности за всяка програмите - по специално запитване.

I. Форма - индивидуална и групова
II. Цена на отделна програма- по договаряне
III. Финансиране на програмите- чрез родителски такси; лични дарения; институционално спонсорство; европрограми и др.

© Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
Фондация
Стела Богомилова