Начало*      За нас*     Програми*     Партньори*     Дарения*     Новини*     Галерия*     Контакт*


 Програми...
 *Водеща
   програма


 *Обичам
   българското
   училище


 *Други
   програми


 *Образователни
   програми
Фондация "Стела Богомилова" е лицензирана от 24 февруари 2012 до 24 февруари 2015 г. за социални услуги за деца с обхват Център за социална рехабилитация и интеграция от Държавната агенция за закрила на детето към Министерки съвет на Република България.
Проект "Приятелска стая"
Програма “Превенция на Различното Възприятие и Възпроизводство(РВВ) - дислексия и др.”


Проект „Обичам българското училище“

Други програми

Образователни програми

© Фондация "Стела Богомилова" София 1000 ул. Аксаков 1; тел. 0888 59 17 55; 0886 400 855;  Е-mail:stelabogomilova@abv.bg web-design by  @lvis
Фондация
Стела Богомилова